Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Nhâm Oanh: Thưa thầy với những chất hữu cơ phức tạp hơn làm thế nào để biết sản phẩm sau khi phân ly là gì ạ?
21:21 pm - 06/08/2018
Phương Lan

Các hợp chất hữu cơ hầu hết không tan trong nước mà chủ yếu tan trong các dung môi hữu cơ mà các chất phân ly đều tan trong nước nên bạn chỉ cần biết một số chất mà thầy lấy VD là được r 

21:31 pm - 06/08/2018
Nguyễn Nhâm Oanh 😊😊😊
14:53 pm - 07/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Huyền: câu d e nghĩ phải là x=0,2.0.5=0,1 mới đứng chứ ạ.
14:32 pm - 31/07/2018
Nguyễn Huyền mới đúng chứ ạ
14:33 pm - 31/07/2018
Nguyễn Huyền mà thôi e nghĩ lại thấy thầy đúng r
15:01 pm - 31/07/2018
15:09 pm - 31/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khánh đẹp trai: câu đó thầy sai r
13:59 pm - 22/07/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng câu nào bn
14:55 pm - 22/07/2018
Khánh đẹp trai câu đó kìa mod
16:11 pm - 22/07/2018
Khánh đẹp trai câu mình đang xem á
16:19 pm - 22/07/2018
Phương Lan

câu bạn đang xem là câu nào, nói rõ đc ko

17:07 pm - 22/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Ngọc Tú: thầy ơi 0.5% nhân 0.2 là 1x10 mũ trừ 3 mà thầy
11:03 am - 16/07/2018
Phương Lan

1.10^-3= 10^-3 mà bạn thầy ghi đúng r

11:17 am - 16/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LỤC LẠP: trộn 100ml dung dịch NaOH 0,1M vào 100ml KOH 0,1 m thu được dung dịch X. nồng độ các ion trong dung dịch bằng bao nhiêu ??
10:27 am - 12/07/2018
Phương Lan

nOH-=0,1.0,1+0,1.0,1=0,02(mol)

CMOH-= 0,02:0,2=0,1M

Cm Na+=0,01:0,2=0,05M

Cm K+=0,01:0,2=0,05M

 

10:35 am - 12/07/2018
Lê Viêt Tuân Sao oh là 0,02 moi vậy thầy
13:39 pm - 17/07/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương Dung dịch 1: 100 ml dung dịch NaOH 0,1M
nNaOH = 0,01 mol
NaOH    -> Na+   + OH-
0,1 mol... 0,1 mol..0,1 mol
Dung dịch 2: 100 ml dung dịch KOH 0,1M
nKOH = 0,01 mol
KOH    -> Na+   + OH-
0,1 mol... 0,1 mol..0,1 mol
Sau khi trộn thu được dung dịch 3:
200 ml chứa (OH-: 0,01+0,01=0,02mol; Na+: 0,01mol; K+:0,01mol)
Nồng độ mỗi ion: 

CMOH-= 0,02:0,2=0,1M

Cm Na+=0,01:0,2=0,05M

Cm K+=0,01:0,2=0,05M

14:29 pm - 17/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LỤC LẠP: phương trình điện ly của các hidroxit lưỡng tính viết như thé nào ạ ????
09:24 am - 12/07/2018
Phương Lan

VD Zn(OH)2 <=> Zn2+ + 2OH-

      Zn(OH)2 = H2ZnO2<=> 2H+ + ZnO2-

09:42 am - 12/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LỤC LẠP: khi pha loãng CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì độ địên li thay đổi ntn ??
16:29 pm - 11/07/2018
Phương Lan

độ điện li tăng

16:37 pm - 11/07/2018
LỤC LẠP Tại sao vậy ạ ??
22:18 pm - 11/07/2018
05:39 am - 12/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Viêt Tuân: em thấy đáp số tính ra X có đơn vị là (M)
20:39 pm - 08/07/2018
Phương Lan

bạn hỏi câu nào ạ

 

21:55 pm - 08/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Viêt Tuân: bình đặt ẩn Xla2 nồng độ hả thầy
20:38 pm - 08/07/2018
Đốm bạn có thể hiểu x là số mol ý. vì Vdd không đổi mà hihi
21:14 pm - 08/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Viêt Tuân: câu c do thầy CH3COOH đâu có số mol đâu thầy sao thầy lại lấy số 0.1(M) là số nồng độ thế vào số mol ban đầu vậy thầy
20:29 pm - 08/07/2018
Đốm các bài phương trình điện ly như này thì Vdd không đổi nên đơn giản hóa bài toán á bạn ( thế nồng độ chỗ đó là chính xác rồi á).
21:12 pm - 08/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Viêt Tuân: mình viết pt ion sao mình xác định dc ion nào âm ion nào dương hả thầy
20:24 pm - 08/07/2018
Đốm

bạn xem bảng tuần hoàn, mỗi ô nó có cái số nhỏ nhỏ bên phải là độ âm điện.

Ngto có ĐAĐ lớn hơn sẽ mang điện tích âm,

Một số gốc axit (các ngto tồn tại thành từng nhóm) như SO4(2-), NO3(-), CH3COO(-) sẽ mang điện tích âm

Từ từ sẽ có kinh nghiệm nhìn vô là biết á

Chúc bạn học tốt nhé

21:09 pm - 08/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
NganTa: cho em hỏi : dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH a mol/lit và Ba(OH)2 b mol/lit. Để trung hòa 50ml dung dịch X cần 60ml dung dịch HCL 0,1 M. Mặt khác cho 1 lượng dư dung dịch Na2CO3 vào 100ml dung dịch X thấy tạo thành 0,394g kết tủa. a,b lần lượt là bao nhiêu ? cho em hỏi dạng này làm sao dị ạ?
00:40 am - 19/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

Na2Co3 vào thì chỉ có BaOH2 phản ứng taok kết tủa BaCO3 thui tìm đc mol BaCO3 sau đó suy ra mol BaOH2 trong 100ml tìm ra b .áp vào cái ban đầu ta có 0.05.a+0.05.2.b=0,1.0.06 ( OH- +H+--> H2O) nha 

08:18 am - 19/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Xét trong 50ml dung dịch X

NaOH: 0,05a (mol) ; Ba(OH)2: 0,05b (mol)

∑ nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,05a + 0,1b (mol)

Phản ứng trung hòa: OH- + H+ → H2O

=> nOH- = nH+ = nHCl = 0,006 (mol)

=> 0,05a + 0,1b = 0,006 (mol)  (1)

Khi cho 50 ml dd X tác dụng với dd Na2CO3  sẽ thu được 0,394/2 = 0,197 (g) kết tủa BaCO3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

nBaCO3 = 0,197/197 =0,001 (mol)

=> nBa(OH)2 = nBaCO3 = 0,001 (mol)  ( Bảo toàn nguyên tố Ba)

=> 0,05b = 0,001 => b = 0,02 (M)

Từ (1) => a = (0,006 - 0,1.0,02)/0,05 = 0,08 (M)

08:47 am - 19/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
TRẦN NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG: cho em hỏi : ở bài 4 dạng 3 của phần bài tập điện li ( ở phút 8p21) là(1) <=> 0.1+2*0.15 chứ sao phải là 0.1+0.2*0.15
10:19 am - 16/06/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương Chỗ đó thầy bị viết nhầm em nhé. Kết quả vẫn đúng nha, kiểu thầy nghĩ là 2 nhưng thầy lại viết là 0,2, hic
11:05 am - 16/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

thầy ghi nhầm nhưng x dòng v đúng nhé bn bn thông cảm

11:24 am - 16/06/2018
20:41 pm - 17/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Võ Quốc Dũng: 9p15 vd sao mol naoh là 0,1mol, đág ra nNaoh: 4/20
11:20 am - 15/06/2018
Võ Quốc Dũng cho mik hỏi luôn, bài 4 sao mik bấm hpt mãi k ra, có phải là 47,4x+96y=28,6 và x+2y=0,4 k vậy
13:05 pm - 15/06/2018
Đốm Bài 1: 4g NaOH => n = 4/(23+16+1) = 0,1 đúng rồi mà bạn?
13:47 pm - 15/06/2018
Đốm Bài 4:
13:49 pm - 15/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa hệ phương trình: x+ 2y = 0,4 và 35,5x + 96y = 28,6 - 0,1.23 - 0,15.64
=> x = 0,2 và y = 0,1
13:51 pm - 15/06/2018
Đốm ptrinh thứ nhất thầy áp dụng bảo toàn khối lượng ion á. Như thầy giảng thì 35,5x+96y=28,6-0,1x23-0,15x64=16,7. á
13:52 pm - 15/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Anh Thư: sao chỗ 3 phút 46 chỗ tính Kcb chỗ 1.3x 10^-3 lại có bình phương nhưng kết quả lại ra không giống
11:29 am - 14/06/2018
Anh Thư nếu em bò bình phương thì lại giống kết quả là K= 1,7x10^-5 nhưng thầy bảo là bình phương, vậy cuối cùng là có bình phương hay không ạ
11:32 am - 14/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa có bình phương em nhé!
13:37 pm - 14/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa Kcb= (1,3.10^-3)^2 : 0,0987 = 1,7x10^-5 mà em
13:39 pm - 14/06/2018
Anh Thư dạ em hiểu rồi cảm ơn cô
09:18 am - 15/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

bn hok tốt

 

09:52 am - 15/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Karry Dương: thầy dạy rất dễ hiểu
10:00 am - 12/06/2018
GV Hóa - Hồng Hoa cám ơn em!
10:25 am - 12/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Nguyễn Thah Hà: vì sao sau Pư 10^-4 mol H+ thì suy ra 10^-4 mol Pư ạ. Phút 1:16
12:35 pm - 11/06/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Ở đây không có phản ứng em nhé. Chỗ đó chính xác phải ghi là điện li
    CH3COOH <-> CH3COO- + H+
Bđ: 0,1M       
Đli: 10-4 M             10-4      10-4 M
CB: 0,1-10-4          10-4      10-4 M
Vì ở đây chỉ có CH3COOH điện li để sinh ra H+ nên nồng độ H+ ở trạng thái CB chính là nồng độ CH3COOH đã điện li em nhé

13:54 pm - 11/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Quỳnh Trang: Cho e hỏi khi nhỏ thêm vài giọt HCl vào đ CH3COOH thì độ điện li biến đổi ntn ạ?
11:33 am - 09/06/2018
Mod TLH - Thu Do

Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl 

trong dd HCl = H+ + Cl- vậy thêm HCl vào thì lượng H+ trong dd sẽ tăng lên, vì thế cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch để giảm nồng độ H+ xuống 

22:37 pm - 09/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Hiền: 0.5%=x/0,2 sao bằng 10^-3 hả thầy ? ._.
21:25 pm - 02/06/2018
Phương Lan nCu= 0,13(mol) n khí= 0.22(mol) Gọi x,y lần lượt là số mol của NO và NO2 Áp dụng ĐLBTe 3x+y= 0,13.2= 0,26(mol) Mặt khác x+y= 0,22 giải HPT => x= 0,02, y=0,2(mol) nHNO3= 4nNO+ 2nNO2= 4.0,02+ 2.0,2= 0,48(mol) => CM HNO3=0,48:0,12= 4M
19:42 pm - 02/08/2018
Phương Lan

À mà Nguyễn Dương lần sau chỉ được hỏi liên quan đến bài giảng thôi

19:43 pm - 02/08/2018
Nguyễn Dương giúp em bai này vs Cho 150 ml dung dich H3P)4 1M vao 350 ml dung dich NaOH 1M.Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng
16:21 pm - 06/08/2018
Nguyễn Dương H3PO4 Nha Thầy
16:21 pm - 06/08/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

nH3PO4=0,15 mol ; nNaOH=0,35 mol ta có 2<(nNaOh/nH3Po4)<3 -> tạo 2 muối Na3PO4 và Na2HPO4  ta có H3PO4(a)+3NaOH(3a) -> Na3PO4(a)+2H20 và H3PO4(b)+2NaOH(2a) -> Na2HPO4(b)+2H20 mk gọi số mol là a, b như trên ta có hệ pt a+b=0,15 ;3a+2b=0,35 -> a=0,05 b=0,1  sau đó bn thay vào pt tìm số mol các muối . biết Vdd=150+350=500ml là tìm đc Cm

19:47 pm - 06/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!