Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình Môn Sử - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG LỊCH SỬ 12 NĂM 2024 - CÔ LÊ THU

Giáo viên: Cô Lê Thị Thu

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 40

Đề thi: 69

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG LỊCH SỬ 12 NĂM 2024 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 34

Đề thi: 53

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH LỊCH SỬ NĂM 2024 - CÔ LÊ THU

Giáo viên: Cô Lê Thị Thu

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 21

Đề thi: 57

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH LỊCH SỬ NĂM 2024 (THEO SƠ ĐỒ TƯ DUY) - CÔ LÊ THU

Giáo viên: Cô Lê Thị Thu

Chuyên đề: 2

Bài giảng: 13

Đề thi: 13

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH LỊCH SỬ NĂM 2024 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 34

Đề thi: 78

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH 5++ LỊCH SỬ NĂM 2024 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 32

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC LỊCH SỬ ĐẾN NĂM 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 26

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH LỊCH SỬ NĂM 2024 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 15

Đề thi: 14

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa nâng cao

[S1+] - HỌC LỊCH SỬ THEO CHỦ ĐỀ - NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TN THPT & ĐH

Giáo viên: Cô Lê Thị Thu

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 20

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 499,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHUYÊN SÂU LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 - 2000) - THẦY TRẦN THANH QUANG

Giáo viên: Thầy Trần Thanh Quang

Chuyên đề: 7

Bài giảng: 18

Đề thi: 10

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

[S+] - 3200 CÂU HỎI LỊCH SỬ CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 12

Đề thi: 55

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ LỊCH SỬ 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 42

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Bình luận