Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ôn luyện thi lớp 9 vào lớp 10 - môn Toán

Môn Toán

Học thử miễn phí Môn Toán

free
Học online trực tuyến toán lớp 9 với Thầy Bảo, Thầy Cường, Thầy Đông sẽ giúp em nắm chắc kiến thức lớp 9, ôn luyện thi vào 10

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TOÁN 9 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 67

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S2] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 - THẦY ĐỖ VĂN BẢO

Giáo viên: Thầy Đỗ Văn Bảo

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 73

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S2] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Cao Cường

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 46

Đề thi: 47

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S2+] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN CHUYÊN NĂM 2024 - THẦY LƯU CÔNG ĐÔNG

Giáo viên: Thầy Lưu Công Đông

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 93

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2023 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 7

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 88 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2021 - 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 87

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 99 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2020 - 2021 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 93

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TOÁN 9 NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Cao Cường

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 78

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com