Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

    Chọn câu trả lời sai.

Câu 107291:     Chọn câu trả lời sai.

A. Sự dao động dưới tác dụng của nội lực và có tần số nội lực bằng tần số riêng f0 của hệ gọi là sự tự dao động.

B. Một hệ (tự) dđộng là hệ có thể thực hiện dao động tự do.

C. Cấu tạo của hệ tự dđộng gồm: vật dđộng và nguồn cung cấp năng lượng.

D. Trong sự tự dao động biên độ dao động là hằng số, phụ thuộc vào cách kích thích dao động.

Câu hỏi : 107291
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com