Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ và Sóng âm

 Quá trình truyền sóng là quá trình truyền:

Câu 107663:  Quá trình truyền sóng là quá trình truyền:

A.  pha dao động.             

B. năng lượng.

C.  phần tử vật chất.               

D.  Pha dao động và năng lượng

Câu hỏi : 107663
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com