Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Where ____________ (go) when I saw you last weekend?

Câu 128614: Where ____________ (go) when I saw you last weekend?

A. was you going

B. were you going

C. did you go

D. you went

Câu hỏi : 128614
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một sự việc đang diễn ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Cậu đang đi đâu lúc tớ trông thấy cậu cuối tuần trước vậy? Mệnh đề đầu tiên sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Vì đây là câu hỏi với chủ ngữ “you” nên ta sử dụng cấu trúc “were + you + V-ing”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com