Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị của biểu thức.

\(A=\dfrac{\sin {{33}^{0}}}{\cos {{57}^{0}}}+\dfrac{\tan {{32}^{0}}}{\cot {{58}^{0}}}-2\left( \sin {{20}^{0}}.\cos {{70}^{0}}+\cos {{20}^{0}}.\sin {{70}^{0}} \right)\)

Câu 133245: Tính giá trị của biểu thức.


\(A=\dfrac{\sin {{33}^{0}}}{\cos {{57}^{0}}}+\dfrac{\tan {{32}^{0}}}{\cot {{58}^{0}}}-2\left( \sin {{20}^{0}}.\cos {{70}^{0}}+\cos {{20}^{0}}.\sin {{70}^{0}} \right)\)

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

Câu hỏi : 133245
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A=\dfrac{\sin {{33}^{0}}}{\cos {{57}^{0}}}+\dfrac{\tan {{32}^{0}}}{\cot {{58}^{0}}}-2\left( \sin {{20}^{0}}.\cos {{70}^{0}}+\cos {{20}^{0}}.\sin {{70}^{0}} \right)\)

  \(=\dfrac{\sin {{33}^{0}}}{\sin {{33}^{0}}}+\dfrac{\tan {{32}^{0}}}{\tan {{32}^{0}}}-2\left( \sin {{20}^{0}}.\sin {{20}^{0}}+\cos {{20}^{0}}.\cos {{20}^{0}} \right)\)

  \(=\dfrac{\sin {{33}^{0}}}{\sin {{33}^{0}}}+\dfrac{\tan {{32}^{0}}}{\tan {{32}^{0}}}-2\left( {{\sin }^{2}}{{20}^{0}}+{{\cos }^{2}}{{20}^{0}} \right)\)\( = 1 + 1 - 2.1 = 0\)

  Chú ý: theo bài tập trong SGK \({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1.\)  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com