Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The telephone..............by Alexander Graham Bell.

Choose the best answer for each question. 

Câu 143009: The telephone..............by Alexander Graham Bell.

A. is invent

B. is inventing 

C. invented                

D. was invented

Câu hỏi : 143009
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện thoại đã được phát minh bởi ông Graham Bell.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com