Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình của một  vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận nào sau đây đúng

Câu 145322: Phương trình của một  vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận nào sau đây đúng

A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyểnđộng

B. Vật chuyển động theo chiều âm trong suốt thời  gian chuyển động

C. Vật  đổi  chiều chuyển  động từ  dương sang âm tại  thời điểm

t= 4/3

D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương tại toạ độ   x= 4            

Câu hỏi : 145322
  • Đáp án : B
    (10) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com