Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 146311:

A. Phương trình đã cho có 1 họ nghiệm

B. Phương trình đã cho có 2 họ nghiệm

C. Phương trình đã cho có 3 họ nghiệm

D. Phương trình đã cho vô nghiệm

Câu hỏi : 146311
  • Đáp án : C
    (14) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com