Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

Câu 147081: Chọn câu trả lời sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

A. quĩ đạo là đường thẳng.

B. véctơ vận tốc luôn tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động và có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

C. quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi

D. véctơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số và luôn hướng cùng phương, cùng chiều với chuyển động của vật.

Câu hỏi : 147081
  • Đáp án : C
    (4) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com