`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

Chọn nhận định đúng, sau khi lập phương trình hóa học

 

 

Câu 147278: Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

Chọn nhận định đúng, sau khi lập phương trình hóa học

 

 

A. Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : CaCl2    =  2: 1

B. Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : CaCO3 =  1: 2

C. Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : NaCl     =  1: 2

D. Tỉ lệ phân tử CaCO3 : CaCl2     =  3: 1

Câu hỏi : 147278
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình hóa học Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com