Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

Chọn nhận định đúng, sau khi lập phương trình hóa học

 

 

Câu 147278: Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl


Chọn nhận định đúng, sau khi lập phương trình hóa học


 


 

A. Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : CaCl2    =  2: 1

B. Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : CaCO3 =  1: 2

C. Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : NaCl     =  1: 2

D. Tỉ lệ phân tử CaCO3 : CaCl2     =  3: 1

Câu hỏi : 147278

Phương pháp giải:

Sử dụng 1 trong những phương pháp cân bằng hóa học đã học để cân bằng phương trình


Sau đó muốn biết tỉ lệ của chất nào : chất nào lấy hệ số chất đó trong phương trình chia cho nhau

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình hóa học Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

  Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : CaCl2  = 1 : 1 => đáp án A, B sai.

  Tỉ lệ phân tử Na2CO3 : CaCl2 =  2: 1  => đáp án C đúng

  Tỉ lệ phân tử CaCO3 : CaCl2  =  1 : 1=> đáp án D sai

  Đáp án C

  Chú ý:

  Tỉ lệ phải tối giản nhất

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com