Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 1,5 g kim loại Mg trong không khí thu được 2,5 g hợp chất magiê oxit MgO. Khối lượng khí oxi đã phản ứng là:

Câu 147279: Đốt cháy 1,5 g kim loại Mg trong không khí thu được 2,5 g hợp chất magiê oxit MgO. Khối lượng khí oxi đã phản ứng là:

A. 1 g

B. 1,2 g

C. 1,5 g

D. 1,1 g

Câu hỏi : 147279

Phương pháp giải:

BTKL ta có: mMg + mO2 = mMgO → mO2 = ?

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có mMg + mO2 = mMgO

  => mO2 = mMgO – mMg = 2,5 – 1,5 = 1g

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com