Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp gồm hai muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với 62,4 g BaCl2 trong dung dịch thì cho 69,9 g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Khối lượng 2 muối tan sau phản ứng là:

Câu 147280: Cho hỗn hợp gồm hai muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với 62,4 g BaCl2 trong dung dịch thì cho 69,9 g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Khối lượng 2 muối tan sau phản ứng là:

A. 36,8 g 

B. 36,7 g

C. 38 g                             

D. 40 g

Câu hỏi : 147280

Phương pháp giải:

BTKL ta có: mA2SO4 + mBSO4 + mBaCl2 = mBaSO4 + m muối tan  => m muối tan = ?

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  mA2SO4 + mBSO4 + mBaCl2 = mBaSO4 + m muối tan

  => m muối tan = mA2SO4 + mBSO4 + mBaCl2 - mBaSO4 = 44,2 + 62,4 – 69,9 = 36,7g

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com