`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 147597:

A. Phương trình đã cho có 1 họ nghiệm

B. Phương trình đã cho có 2 họ nghiệm

C. Phương trình đã cho có 3 họ nghiệm

D. Phương trình đã cho có 4 họ nghiệm

Câu hỏi : 147597

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com