Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn đáp án đúng.

Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là :

Câu 149583: Chọn đáp án đúng.


Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là :

A.  Chuyển động thẳng và chuyển động xiên.

B. Chuyển động tịnh tiến.

C. Chuyển động quay .

D. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

Câu hỏi : 149583
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com