`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ 8cm. Khoảng thời gian từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3, với T là chu kì dao động của con lắc. Tốc độ của vật nặng khi nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g =\pi 2 m/s2.

Câu 152035: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ 8cm. Khoảng thời gian từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3, với T là chu kì dao động của con lắc. Tốc độ của vật nặng khi nó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy g =\pi 2 m/s2.

A. 83,12cm/s

B. 106,45cm/s

C.  87,66cm/s

D. 57,37cm/s

Câu hỏi : 152035

Phương pháp giải:

Sử dụng đường tròn lượng giác và hệ thức độc lập với thời gian của vận tốc và li độ

 • Đáp án : A
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A = 8cm. Gọi ∆l  là độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB.

  Xét 2 trường hợp:

  + Nếu \(A \le \Delta \ell \) thì vị trí lực đàn hồi cực tiểu ứng với vật ở biên trên, vậy thời gian từ lúc lực đàn hồi cực đại đến khi lực đàn hồi cực tiểu là T/2 =>  Không phù hợp với bài toán.

  + Khi \(\Delta \ell  \le A\), vật đi từ vị trí lực đàn hồi cực đại ứng với vật ở biên dưới +A đến khi lực đàn hồi cực tiểu ứng với vị trí x = -\(\Delta \ell \), (biểu diễn như hình vẽ) hết thời gian T/3, ứng với góc 1200

  Dựa vào hình vẽ ta được \(\Delta \ell  = \frac{A}{2} = 4cm = 0,04m \Rightarrow \omega  = \sqrt {\frac{g}{{\Delta \ell }}}  = 5\pi \left( {rad/s} \right)\)

  Khi vật cách vị trí thấp nhất 2cm ứng với x = 6cm, tốc độ của vật là:

  \({A^2} = {x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} \Leftrightarrow {8^2} = {6^2} + \frac{{{v^2}}}{{{5^2}{\pi ^2}}} \Rightarrow |v| = 83,119cm/s\)

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com