`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1 s. Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 152036: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1 s. Chu kì dao động của con lắc là:

A. 1/3s

B. 2s

C. 3s

D. 6s

Câu hỏi : 152036

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng đường tròn lượng giác • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

   

  Biểu diễn bằng hình vẽ ta được thời gian ngắn nhất vật đi từ  vị trí x1 = - A đến x2 = A/2 tương ứng với góc quét α = 2π/3 \rightarrow Thời gian t = α/ω = T/3 = 1s \rightarrow T = 3s.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com