Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit Fe2O3 và CuO đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,68g hỗn hợp kim loại và 1,568lít khí (đktc). Khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu là:

Câu 152716: Cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit Fe2O3 và CuO đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,68g hỗn hợp kim loại và 1,568lít khí (đktc). Khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu là:

A. 4,8 g   

B. 5,1 g    

C. 5,2 g    

D. 5,3 g    

Câu hỏi : 152716

Phương pháp giải:

khí = V hh khí : 22,4 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol


Gọi x và y lần lượt là số mol của Fe2O3 và CuO


Fe2O3 + 3C → 3CO + 2Fe


CuO + C → CO + Cu


Nhận thấy nC = nCO = ?  mol => mC = ?g ;  m CO = ? g


Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có


hh oxit = mhhKL + mCO - mC = ?

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  khí = V hh khí : 22,4 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol

  Gọi x và y lần lượt là số mol của Fe2O3 và CuO

  Fe2O3 + 3C → 3CO + 2Fe

  CuO + C → CO + Cu

  Nhận thấy nC = nCO = 0,07 mol

  => mC =0,84g

  CO = 0,07 . 28 = 1,96g

  Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có

  hh oxit = mhhKL + mCO - mC =3,68 + 1,96 - 0,84 = 4,8g

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com