Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Trong phân tích định tính, để xác định có nguyên tử cacbon (C) hay không, ta thường:

            

Câu 153557: Trong phân tích định tính, để xác định có nguyên tử cacbon (C) hay không, ta thường:


            

A. Đốt cháy hợp chất hữu cơ, rồi sử dụng quỳ tím.

B. Đốt cháy hợp chất hữu cơ, rồi hấp thụ vào nước.

C. Oxi hoá hoàn toàn hợp chất hữu cơ, rồi hấp thụ vào nước vôi trong (Ca(OH)2).

D. Oxi hoá hoàn toàn hợp chất hữu cơ, rồi sử dụng phenolphtalein.

Câu hỏi : 153557
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xác định C thông qua CO2 nhờ phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng

              Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com