Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16. Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Câu 153821: Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16. Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

A. 1s22s22p4.

B. 1s22s22p63s23p4.

C. 1s22s22p6.

D. 1s22s22p63s23p6.

Câu hỏi : 153821

Phương pháp giải:

- Số khối: A = Z + N


- Hạt nhân chứa p (mang điện) và n (không mang điện)

  • Đáp án : A
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    - Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16 → Z + N = 16 (1)

    - Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện → Z = N (2)

    Giải (1) và (2) ⟹ Z = N = 8

    → Cấu hình e của Y: 1s22s22p4

    Đáp án A

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com