`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Khối lượng riêng của canxi (Ca) kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lý thuyết là:

   

Câu 153832: Khối lượng riêng của canxi (Ca) kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lý thuyết là:


   

A. 0,185 nm.  

B. 0,196 nm.  

C.  0,155 nm. 

D. 0,168 nm.

Câu hỏi : 153832

Phương pháp giải:

- Tính thể tích 1 mol Ca tinh thể: Vtt = MCa : d


- Tính thể tích thực của 1 mol nguyên tử Ca: Vthực 1 mol = Vtt.74%


- Tính thể tích của 1 nguyên tử Ca: V1 ngtu = Vthực 1 mol : NA


- Tính bán kính nguyên tử dựa vào công thức: V1 ngtu = (4/3)πr3

 • Đáp án : B
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1 mol Ca có khối lượng 40 g 

  => 1 mol Ca có thể tích = 40/1,55 = 25,8(cm3

  V 1mol nguyên tử Ca = 25,8.74% = 19,092(cm3

  V 1 nguyên tử Ca = 19,092/(6.1023) = 3,182.10-23 (cm3

  V = 4/3 pi.r3  => r = 19,6.10-9 cm = 0,196 nm

  =>B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com