Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 gam A tác dụng với lượng đủ dung dịch bạc nitrat thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Công thức của chất A là:

        

Câu 156527: Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 gam A tác dụng với lượng đủ dung dịch bạc nitrat thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Công thức của chất A là:


        

A. CaF2.         

B. CaCl2.     

C.  CaBr2.          

D. CaI2.

Câu hỏi : 156527

Phương pháp giải:

A có công thức là CaX2. Phản ứng với AgNO3:


            CaX2   +   2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX


(g)        (40 + 2X)                                       2.(108 + X)


(g)        0,200                                              0,376


=> 0,376.(40 + 2X) = 0,200.2(108 + X)


=> X

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A có công thức là CaX2. Phản ứng với AgNO3:

              CaX2   +   2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX

  (g)        (40 + 2X)                                       2.(108 + X)

  (g)        0,200                                              0,376

  => 0,376.(40 + 2X) = 0,200.2(108 + X)

  => X = 80g (Br)

  Vậy muối A là CaBr2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com