Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO2, 0,18 gam H2O. Thể tích 0,3 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (O2) (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của A là:

Câu 156552: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO2, 0,18 gam H2O. Thể tích 0,3 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (O2) (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của A là:

A. C2H4    

B. C2H4O    

C. C2H4O2  

D. CH2O2

Câu hỏi : 156552
Phương pháp giải:

BTNT “C”: nC = nCO2


BTNT “H”: nH = 2nH2O


mO = mA – mC – mH


Tính được tỉ lệ C : H : O => CTĐGN


Dựa vào dữ kiện về khối lượng mol => CTPT

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTNT “C”: nC = nCO2 = 0,44 : 44 = 0,01 mol

  BTNT “H”: nH = 2nH2O = 2.0,18:18 = 0,02 mol

  mO = mA – mC – mH = 0,3 – 0,01.12 – 0,02.1 = 0,16 gam

  => nO = 0,16 : 16 = 0,01 mol

  => C : H : O = 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

  => CTĐGN: CH2O

  *Tìm khối lượng mol:

  nA = nO2 = 0,16 : 32 = 0,005 mol

  => MA = mA : nA = 0,3 : 0,005 = 60

  => 30n = 60 => n = 2

  Vậy công thức phân tử của A là C2H4O2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com