Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO2, 0,18 gam H2O. Thể tích 0,3 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (O2) (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của A là:

Câu 156552: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO2, 0,18 gam H2O. Thể tích 0,3 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (O2) (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của A là:

A. C2H4    

B. C2H4O    

C. C2H4O2  

D. CH2O2

Câu hỏi : 156552

Phương pháp giải:

BTNT “C”: nC = nCO2


BTNT “H”: nH = 2nH2O


mO = mA – mC – mH


Tính được tỉ lệ C : H : O => CTĐGN


Dựa vào dữ kiện về khối lượng mol => CTPT

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTNT “C”: nC = nCO2 = 0,44 : 44 = 0,01 mol

  BTNT “H”: nH = 2nH2O = 2.0,18:18 = 0,02 mol

  mO = mA – mC – mH = 0,3 – 0,01.12 – 0,02.1 = 0,16 gam

  => nO = 0,16 : 16 = 0,01 mol

  => C : H : O = 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

  => CTĐGN: CH2O

  *Tìm khối lượng mol:

  nA = nO2 = 0,16 : 32 = 0,005 mol

  => MA = mA : nA = 0,3 : 0,005 = 60

  => 30n = 60 => n = 2

  Vậy công thức phân tử của A là C2H4O2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com