`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

Câu 157992: Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

A. 3,3-đimetylhecxan.               

B. 2,2-đimetylpropan.              

C. isopentan.

D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu hỏi : 157992

Phương pháp giải:

Sản phẩm thế monoclo của ankan có công thức chung là CnH2n+1Cl.


Dựa vào dữ kiện về tỉ khối để tìm giá trị của n.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.
  Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo :
  CnH2n+2   +   Cl2  \(\xrightarrow{as,to}\) CnH2n+1Cl   +  HCl (1)

  Theo giả thiết
  MCnH2n+1Cl = 53, 25 . 2 = 106,5 gam/mol nên ta có :

  14n + 36,5 = 106,5 =>  n = 5 =>CTPT của ankan là C5H12.
  Vì phản ứng chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất nên ankan X là 2,2-đimetylpropan.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Quế Lam 2.2 đimetyl pentan có công thức thế nào ạ ?
   Thích Trả lời 03/03/2020 19:27 Tỉ lệ đúng 51 %
  • $ HUY 7a1 ( ͡ ͜ʖ ͡) $
   Giải chi tiết:

   Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.
   Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo :
   CnH2n+2 + Cl2
   a
   s
   ,
   t
   o
   −−−→
   CnH2n+1Cl + HCl (1)

   Theo giả thiết
   MCnH2n+1Cl = 53, 25 . 2 = 106,5 gam/mol nên ta có :

   14n + 36,5 = 106,5 => n = 5 =>CTPT của ankan là C5H12.
   Vì phản ứng chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất nên ankan X là 2,2-đimetylpropan.
   Thích Trả lời 27/01/2019 10:23 Tỉ lệ đúng 55 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com