Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nạp một hỗn hợp gồm 20% thể tích khí ankan A ở thể khí và 80% thể tích oxi (dư) vào một khí nhiên kế. Sau khi cho nổ hỗn hợp rồi cho hơi nước ngưng tụ, đưa bình về điều kiện nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Công thức phân tử của A là:

Câu 162435: Nạp một hỗn hợp gồm 20% thể tích khí ankan A ở thể khí và 80% thể tích oxi (dư) vào một khí nhiên kế. Sau khi cho nổ hỗn hợp rồi cho hơi nước ngưng tụ, đưa bình về điều kiện nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Công thức phân tử của A là:

A. C2H6

B. C3H

C. C4H10

D. CH4

Câu hỏi : 162435

Phương pháp giải:

Tự chọn lượng chất.

 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O

  =>  Tự chọn lượng chất ta có hệ thức: \(\frac{{{\rm{[n }} + {\rm{4 - }}\frac{{{\rm{(3n}} + {\rm{1)}}}}{{\rm{2}}}{\rm{]}}}}{{1 + 4}} = \frac{1}{2}\)

  =>  n = 2        

  (Có thể xây dựng hệ thức tổng quát: \(\frac{{{\rm{[na }} + 4a{\rm{ - }}\frac{{{\rm{(3n}} + {\rm{1)}}}}{{\rm{2}}}{\rm{a]}}}}{{a + 4a}} = \frac{1}{2}\))

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com