Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tần số mạch dao động điện từ lí tưởng được xác định bởi biểu thức

Câu 166893: Tần số mạch dao động điện từ lí tưởng được xác định bởi biểu thức

A. \(f = {1 \over {2\sqrt {LC} }}\)

B. \(f = {1 \over {2\pi \sqrt {LC} }}\)

C. \(f = {1 \over {\sqrt {2\pi LC} }}\)

D. \(f = {{2\pi } \over {\sqrt {LC} }}\)

Câu hỏi : 166893

Phương pháp giải:

 Sử dụng công thức tính tần số của mạch dao động điện từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số dao động điện từ : \(f = {1 \over {2\pi \sqrt {LC} }}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com