Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lập PTCT của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTCP: \(\vec u = (5; - 1);M( - 2;3)\)

Câu 168236: Lập PTCT của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTCP: \(\vec u = (5; - 1);M( - 2;3)\)

A. \(\frac{{x + 2}}{5} = \frac{{y - 3}}{{ - 1}}\)

B.  \(\frac{{x + 2}}{{ - 1}} = \frac{{y - 3}}{5}\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 2 + 5t\\y = 3 - t\end{array} \right.(t \in R)\)

D. \(5x + y - 13 = 0\)

Câu hỏi : 168236
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình chính tắc: \(\frac{{x + 2}}{5} = \frac{{y - 3}}{{ - 1}}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com