Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết PTĐT \(\Delta \)  đi qua một điểm \(Q\left( {2; - 1} \right)\) và song song với đường thẳng (d’) : \(2x + y - 5 = 0\)

Câu 168251: Viết PTĐT \(\Delta \)  đi qua một điểm \(Q\left( {2; - 1} \right)\) và song song với đường thẳng (d’) : \(2x + y - 5 = 0\)

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2 + t}\\{y =  - 1 - 2t}\end{array}} \right.\)

B. \(2x + y + 8 = 0\)  

C. \(x - 2y + 8 = 0\)  

D. \(\frac{{x + 2}}{5} = \frac{{y - 3}}{{ - 1}}\)

Câu hỏi : 168251
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( d \right)\) có vtpt là \(\vec n = \left( {2;1} \right)\)

  \(\left( \Delta  \right)\) song song với đường thẳng d có pt: \(2x + y - 5 = 0\) nên \(\left( \Delta  \right)\) có vtpt là: \(\vec n = \left( {2;1} \right)\)\( \Rightarrow \left( \Delta  \right)\) có vtcp là: \(\vec u = \left( {1; - 2} \right)\)

  \(\left( \Delta  \right):\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{qua\quad Q\left( {2; - 1} \right)}\\{vtcp\quad \vec u = \left( {1; - 2} \right)}\end{array}} \right.\) nên có ptts là: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2 + t}\\{y =  - 1 - 2t}\end{array}} \right.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • phù du sao denta có vecto chỉ phuòng đó ạ
   Thích Trả lời 05/03/2018 20:45 Tỉ lệ đúng 61 %
  • Son Of Storm cô ơi em đổi từ vecto pháp tuyến là n(2;1) sang vecto chỉ phương là u(-1;2) nên ko tìm được kết quả có cách nào giúp e tìm dc 1 cách dễ dàng không
   Thích Trả lời 11/02/2018 08:23 Tỉ lệ đúng 74 %
  • Hoàng Mỹ Quyên Sao đềlại bảo viết ptđt z cô?
   Thích Trả lời 31/01/2018 06:15 Tỉ lệ đúng 59 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com