`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính khối lượng CuSO4 để pha 50ml dd CuSO4 có nồng độ 1M.

Câu 171100: Tính khối lượng CuSO4 để pha 50ml dd CuSO4 có nồng độ 1M.

A.  8g 

B. 4g 

C. 7g 

D. 6g

Câu hỏi : 171100
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com