Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân este đa chức mạch hở được tạo bởi từ axit và ancol là:

Câu 179296: Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân este đa chức mạch hở được tạo bởi từ axit và ancol là:

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu hỏi : 179296

Phương pháp giải:

Chia trường hợp để viết este


TH1: Este tạo bởi axit đơn chức và ancol 2 chức


TH2: Este tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức

 • Đáp án : C
  (37) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com