Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

Câu 179297: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. Phenyl axetat.

B. Vinyl axetat.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Câu hỏi : 179297
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este C4H8O2 là este no đơn chức và có 4C nên loại A, B, D.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com