Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este X có công thức C4H6O2 được điều chế trực tiếp từ axit Y và chất hữu cơ Z. Chất Z không thể là chất nào sau đây?

Câu 179324: Este X có công thức C4H6O2 được điều chế trực tiếp từ axit Y và chất hữu cơ Z. Chất Z không thể là chất nào sau đây?

A. C2H2.

B. CH3OH.

C. C2H5OH.

D. CH2=CH-CH2OH.

Câu hỏi : 179324
 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Z không thể là C2H5OH.

  Các trường hợp thỏa mãn:

  CH3COOH + C2H2 \(\overset{t^o,\,xt}{\rightarrow}\) CH3COOCH=CH2

  CH2=CH-COOH + CH3OH \(\overset {{H_2}S{O_4}dac,{t^o}} \leftrightarrows \) CH2=CH-COOCH3 + H2O

  HCOOH + CH2=CH-CH2OH \(\overset {{H_2}S{O_4}dac,{t^o}} \leftrightarrows \) HCOOCH2-CH=CH2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com