Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat cần vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V là

Câu 179414:

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat cần vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V là

A. 200 ml.

B. 500 ml.

C. 400 ml.

D. 600 ml.

Câu hỏi : 179414

Phương pháp giải:

+ 2 este đều có chung CTPT => n este


+ Thủy phân este no, đơn chức, mạch hở thì neste = nNaOH

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Etyl axetat và metyl propionat đều cùng có CTPT là C4H8O2.

  neste = 17,6/88 = 0,2 mol.

  nNaOH = neste = 0,2 mol.

  VNaOH = n : CM = 0,2 : 0,5 = 0,4 lít = 400 ml.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com