Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuỷ phân hoàn toàn 4,4 gam este no, đơn chức, mạch hở E bằng dung dịch NaOH vừa đủ sau phản ứng thu được 4,1 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam E thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc). Chất E là

Câu 179546:

Thuỷ phân hoàn toàn 4,4 gam este no, đơn chức, mạch hở E bằng dung dịch NaOH vừa đủ sau phản ứng thu được 4,1 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam E thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc). Chất E là

A. CH3COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. CH3COOC3H7.

D. C2H5COOCH3.

Câu hỏi : 179546

Phương pháp giải:

Este no, đơn chức, mạch hở có CTTQ CnH2nO2 (n ≥ 2).

 • Đáp án : B
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CnH2nO2 → nCO2

  \(\dfrac{{4,4}}{{14.n + 32}} = \dfrac{{0,2}}{n}\)

  ⟹ n = 4 ⟹ C4H8O2

  neste = 4,4/88 = 0,05 mol

  M muối = 4,1/0,05 = 82 ⟹ CH3COONa

  ⟹ CH3COOC2H5.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com