Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 4,4 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là

Câu 179551:

Cho 4,4 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là

A. propyl axetat.

B. propyl fomat.

C. etyl axetat.

D. metyl propionat.

Câu hỏi : 179551

Phương pháp giải:

Khi thủy phân este no, đơn chức, mạch hở neste = nNaOH

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận thấy các đáp án đều là este no, đơn chức. Đặt CT của X dạng RCOOR'.

  PTPU: RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH.

  nX = nNaOH = nmuối = 0,05 mol.

  → MX = 4,4 : 0,05 = 88. CTPT của X là C4H8O2 (loại A).

  Mmuối = 4,8 : 0,05 = 96 (C2H5COONa) → R là C2H5, R' là CH3

  Vậy X có CTCT là C2H5COOCH3 (metyl propionat).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com