Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho a gam axit glutamic tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn thu được (a + 8,8) gam chất rắn. Nếu cho a gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng HCl cần dùng là

Câu 183818: Cho a gam axit glutamic tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn thu được (a + 8,8) gam chất rắn. Nếu cho a gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng HCl cần dùng là

A. 7,3 gam.

B. 14,6 gam.

C. 29,2 gam.

D. 58,4 gam.

Câu hỏi : 183818

Phương pháp giải:

Phương pháp tăng giảm khối lượng.

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Axit glutamic có 2 nhóm COOH, 1 nhóm NH2 nên ta viết gọn thành H2NR(COOH)2.

  H2NR(COOH)2 ⟶ H2NR(COONa)2

        1 mol                         1 mol    → m tăng = 2.23 - 2.1 = 44 gam

       0,2 mol                                    ← m tăng = 8,8 gam

  Khi cho axit glutamic phản ứng với HCl, do glutamic có 1 nhóm -NH2 nên ta có: 

  nHCl = nGlu = 0,2 mol ⟹ mHCl = 0,2.36,5 = 7,3 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com