Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì

Câu 185008: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì

A. tấm kẽm mất dần điện tích dương.                       

B. tấm kẽm trở nên trung hòa về điện.

C. tấm kẽm mất dần điện tích âm. 

D. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.

Câu hỏi : 185008

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện ngoài và định luật về giới hạn quang điện

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì điện tích âm của tấm kẽm không đổi

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com