Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin ứng với công thức phân tử C4H11N có bao nhiêu đồng phân?

Câu 185894: Amin ứng với công thức phân tử C4H11N có bao nhiêu đồng phân?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

Câu hỏi : 185894

Phương pháp giải:

+ Viết đồng phân amin theo bậc amin


+ Theo mạch cacbon

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 8 đồng phân gồm:

  Đồng phân bậc I: CH3CH2CH2CH2NH2; CH3CH(CH3)CH2NH2; CH3CH(NH2)CH2CH3; CH3(CH3)C(NH2)CH3

  Đồng phân bậc II: CH3CH2CH2NHCH3; CH3CH(CH3)NHCH2; CH3CH2NHCH2CH3

  Đồng phân bậc III: CH3N(CH3)CH2CH3

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com