Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

     

Câu 186331: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?


     

A. AlCl3 và CuSO4.      

B. NH3 và AgNO3.              

C. Na2ZnO2 và HCl.         

D. NaHSO4 và NaHCO3

Câu hỏi : 186331
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. AgNO3 + H2O + 3NH→ NH4NO3 + (Ag(NH3)2)OH

  C. Na2ZnO2 + 2HCl → 2NaCl + Zn(OH)2

  Nếu HCl dư : Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

  D. NaHCO3 + NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + CO2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com