Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ion CO32- cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch:

Câu 186330: Ion CO32- cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch:

A. NH4+, Na+, K+.

B. Cu2+, Mg2+, Al3+.

C. Fe2+, Zn2+, Al3+ .

D. Fe3+, HSO4-.

Câu hỏi : 186330
 • Đáp án : A
  (20) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B và C có phản ứng 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2

  D có phản ứng 2Fe3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com