Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các phản ứng sau:

1. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

2. AlCl3 + 3NaAlO2 + 6 H2O → 4Al(OH)3 + 3NaCl

3. CH3NH2 + H2O ⇄ CH3NH3+  + OH-

4. C2H5ONa + H2O ⇄ C2H5OH + NaOH

Phản ứng nào là phản ứng axit - bazơ?

Câu 186333: Xét các phản ứng sau:


1. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O


2. AlCl3 + 3NaAlO2 + 6 H2O → 4Al(OH)3 + 3NaCl


3. CH3NH2 + H2O ⇄ CH3NH3+  + OH-


4. C2H5ONa + H2O ⇄ C2H5OH + NaOH


Phản ứng nào là phản ứng axit - bazơ?

A. 1; 2; 3.

B. 1; 2.

C. 1; 3.

D. 1; 2; 3; 4.

Câu hỏi : 186333

Phương pháp giải:

- Phản ứng axit - bazơ là phản ứng trong đó có sự nhường và nhận proton (H+).


- Phản ứng axit - bazơ xảy ra theo chiều:


Axit mạnh + Bazơ mạnh → Axit yếu hơn + Bazơ yếu hơn.

 • Đáp án : D
  (19) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng 1; 2; 3; 4 là phản ứng axit - bazơ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com