Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn đáp án đúng.

Chọn đáp án đúng.

Câu 1:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit - bazơ theo Bron-stet?


1) H+ + OH- → H2O


2) 3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O


3) Ba2+ + SO42- → BaSO4


4) SO3 + 2OH- → SO42- + H2O


 

A. 1 và 2.

B. 3 và 4.

C. 1, 2 và 3.

D. 1, 2 và 4.

Câu hỏi : 186335
 • Đáp án : D
  (22) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Cho các phản ứng hóa học sau:


(1) (NH4)2SO4+ BaCl2


(2) CuSO4 + Ba(NO3)2


(3) Na2SO4 + BaCl2


(4) H2SO4 + BaSO3


(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2


(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2


Dãy gồm các phản ứng có cùng một phương trình ion thu gọn

A. (1), (3), (5), (6).                                         

B. (3), (4), (5), (6).  

C. (2), (3), (4), (6).  

D. (1), (2), (3), (6).

Câu hỏi : 186336
 • Đáp án : D
  (17) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com