Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=\dfrac{2x+1}{-x+1}\)  (C) Chọn  phát biểu đúng?

Câu 188776: Cho hàm số \(y=\dfrac{2x+1}{-x+1}\)  (C) Chọn  phát biểu đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}\);

B. Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}\);

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\).

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 188776

Phương pháp giải:

-          Tính \(y’\) và kết luận các khoảng đơn điệu của hàm số.


-          Lưu ý TXĐ của hàm số để kết luận chính xác.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(\mathbb{R}\backslash \text{ }\!\!\{\!\!\text{ 1 }\!\!\}\!\!\text{ }\).

  Ta có: \(y'=\frac{3}{{{\left( -x+1 \right)}^{2}}}>0\,\,\,\,\forall x\ne 1\Rightarrow \)  hàm số đồng biến trên \(\left( -\infty ;1 \right)\) và \(\left( 1;+\infty  \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com