Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điếm cấu tạo tế bào lông hút ở rễ cây là

Câu 189900:

Đặc điếm cấu tạo tế bào lông hút ở rễ cây là

A.  Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

B. Thành tế bào dày, không thấm cutin, chí có một không bào trung tâm lớn.

C. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.

D. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

Câu hỏi : 189900
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tế bào lông hút ở rễ cây có đặc điểm: thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com