`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 190642:

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 190642

Phương pháp giải:

Lập phương trình hoành độ giao điểm (*) của hai đồ thị hàm số.

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình (*).

Hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt \( \Leftrightarrow \) phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt.

Sử dụng máy tính CASIO để thử các đáp án và chọn đáp án đúng.

  • Đáp án : D
    (6) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com