`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định giá trị của m để phương trình \({\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| - 3m + 2 = 0\)  có 4 nghiệm phân biệt.

Câu 191318: Xác định giá trị của m để phương trình \({\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| - 3m + 2 = 0\)  có 4 nghiệm phân biệt.

A. \(m > \dfrac{2}{3}\)

B. \(0 < m < \dfrac{2}{3}\)

C. \(m < 0\)

D. \(m < 0\) hoặc \(m > \dfrac{2}{3}\)

Câu hỏi : 191318

Phương pháp giải:

Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(f(|x|)=3m.\)


Khi đó số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=f(|x|)\) và đường thẳng \(y=3m.\)

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng cách vẽ đồ thị hàm số ở Dạng 2 để vẽ đồ thị hàm số và làm bài toán này.

  Ta có: \({\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| - 3m + 2 = 0 \Leftrightarrow {\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| + 2 = 3m\)

  Số nghiệm của phương trình \({\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| - 3m + 2 = 0\) là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = {\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| + 2\)  và đường thẳng \(y = 3m\).

  Ta có đồ thị hàm số \(y = {\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| + 2\) có dạng:

  Quan sát đồ thị ta thấy đường thẳng \(y = 3m\) cắt đồ thị hàm số \(y = {\left| {x - 1} \right|^3} - 3\left| {x - 1} \right| + 2\) tại 4 điểm phân biệt \(0 < 3m < 2 \Leftrightarrow 0 < m < \dfrac{2}{3}\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • HUYNH MY DUNG Cho em xin các bước để vẽ đồ thị trên, tại bình thường là trong trị tuyệt đối là x, nhưng lần này trong trị là x-1
   Thích Trả lời 05/02/2020 11:34 Tỉ lệ đúng 55 %
  • Phạm Văn Trung khi nào phần lấy đối xứng là phần bị xóa bỏ vậy ạ , lỡ nhầm dạng này sang dạng đóng giá trị tuyệt đối ở 1 x bất kì sao ạ
   Thích Trả lời 22/06/2019 20:41 Tỉ lệ đúng 62 %
  • Long Văn Chiến Theo lý thuyết thì phải giữ lại toàn bộ bên phải trục tung sao lời giải lại bỏ đi 1 phần vậy? Em không hiểu chỗ này lắm!
   Thích Trả lời 07/07/2018 15:46 Tỉ lệ đúng 73 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com