Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Úp chuông thuỷ tinh trên các chậu cây (bắp. lúa, bầu, bí...). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá.

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 19 và 20.

Úp chuông thuỷ tinh trên các chậu cây (bắp. lúa, bầu, bí...). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá.

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 19 và 20.

Câu 1: Hiện tượng trên được gọi là:

A. Rỉ giọt

B. Rỉ nhựa 

C. Ứ nhựa

D. Ứ giọt.

Câu hỏi : 191601
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng này là ứ giọt

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Nguyên nhân cửa hiện tượng ứ giọt do: 1.Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra 2.Có sự bão hoà hơi nước trong chuông thuỷ tinh. 3. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá. 4. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ cùa rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá.

A. 2,4

B. 2

C. 4. 

D. 1,3.

Câu hỏi : 191602
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do có sự bão hòa hơi nưđc nên nước không thoái thành hơi và bị đọng lại thành giọt ở mép lá.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com