`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là

Câu 192264: Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á

B.  Làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới

C.   Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh

D. Tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á

Câu hỏi : 192264
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Liên Xô (nước CNXH đầu tiên) -> Đông Âu (CNXH mở rộng ra toàn châu Âu) -> CHND Trung Hoa ra đời (CNXH nối liền từ Âu sang Á)

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com