Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Reorder the words and write the meaning sentences.

Reorder the words and write the meaning sentences.

Câu 1: city / beautiful / a / Ho Chi Minh / is.

A. Ho Chi Minh is a beautiful city.

B. Ho Chi Minh is a city beautiful.

C. Ho Chi Minh is beautiful a city.

D. Ho Chi Minh is city a beautiful.

Câu hỏi : 192281
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Hồ Chí Minh là một thành phố xinh đẹp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: green fields / there / are.

A. There are fields green.

B. Are fields green there.

C. There fields are green. 

D. There are green fields.

Câu hỏi : 192282
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Có những cánh đồng xanh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: dog / it’s / friendly / a.

A. A dog is friendly it.

B. It’s a friendly dog.

C. Friendly it's a dog.

D. A friendly dog it's. 

Câu hỏi : 192283
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Nó là một chú chó thân thiện.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: student / Minh / new / a / is.

A. A new student is Minh.

B. Minh is a student new.

C. Minh is a new student. 

D. A student is new Minh.

Câu hỏi : 192284
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Minh là một học sinh mới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: television / big / a / there’s.

A. Is there a big television. 

B. There is a big television.

C. A big television is there.

D. A television is big there.

Câu hỏi : 192285
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Có một chiếc tivi to.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: new / four / there / cars / are.

A. There are four new cars.

B. Four new cas there are.

C. Are there four new cars.

D. Four cars are new there.

Câu hỏi : 192286
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Có 4 chiếc xe ô tô mới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: are / two / pizzas / there / big.

A. There are two pizzas big.

B. There are pizzas two big.

C. There are two big pizzas.

D. There are big two pizzas.

Câu hỏi : 192287
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: There are two big pizzas.

  Tạm dịch: Có hai cái bánh pizza to.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: ten / are / desks / small / there.

A. There are small desks ten.

B. Ten small desks are there.

C. Ten desks there are small. 

D. There are ten small desks. 

Câu hỏi : 192288
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  There are ten small desks.

  Tạm dịch: Có 10 chiếc bàn nhỏ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: a/ is / there/ in/ bedroom/ bookshelf/ my.

A. There is a bookshelf in my bedroom.  

B. There is bookshelf in a my bedroom.

C. There is my bookshelf in a bedroom.

D. There is my bedroom in a bookshelf.

Câu hỏi : 192289
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  There is a bookshelf in my bedroom.

  Tạm dịch: Có một kệ sách trong phòng ngủ của tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: square/ the/ are/ house/ my/ windows/ in/.

A. The windows square are in my house. 

B. The windows are in my square house.

C. The windows in my house are square. 

D. The square house are in my windows. 

Câu hỏi : 192290
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  The windows in my house are square. 

  Tạm dịch: Những ô cửa sổ trong nhà tôi thì hình vuông.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com